• Đối với một công ty, việc trang bị phòng họp là một trong những nhu cầu tối thiểu để có thể mở rộng uy thế và danh tiếng của công ty. Tuy nhiên, điều này tại Việt Nam rất là khó khăn đối với rất nhiều các công ty nhỏ bởi vì để có phòng họp thì việc đầu tư vào máy móc, trang thiết bị cũng như nội thất sẽ gây hao tốn rất nhiều nguồn tiền của công ty, đây là một điều gây khó khăn. Chính vì vậy, việc ra đời của các công ty chuyên cho thuê phòng họp đã giúp cho các doanh nghiệp giải quyết vấn đề nan giải và cũng đang dần mở ra một thị trường tiềm năng và hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này.

Tag: tổ chức hội họp

Vai trò và chức năng của hội họp

Các giải pháp cho các vướng mắc trong thế giới thực được tìm thấy xuyên qua cuộc họp và thảo luận nhóm. Một cuộc họp vẫn tốt hơn là điện thoại, máy fax, hội nghị bằng video, máy vi tính, các sản phẩm khác của công nghệ thông tin hoặc các cá nhân làm việc một mình.

Những cuộcc họp đóng vai trị rất quan trọng, vì đó là nơi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức được duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”

trruyen-hinh

Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian

Các chức năng của một cuộc họp:

* Tranh đấu
* Sự hình thành nhóm
* Chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, sự đánh giá, và các truyền thống dân gian
* Công việc tập thể và sự đóng góp cá nhân
* Ra các quyết định quyết đoán và cam kết
* Đức tính của lãnh đạo và nhóm/ công việc nhóm

Các kiểu họp:

* Hội nghị
* Hội đồng
* Ủy ban
* Thường xuyên
* Điều đình, thỏa thuận
* Động viên
* Ra quyết định
* Hàng ngày
* Hàng tuần hoặc hàng tháng
* Bất thường, không thường xuyênhoặc kế hoạch đặc biệt.

Nguồn: kynang